'Het verhaal achter het portret'
/


 

 “Journey to the inner self” lezing over zelfportretten van vrouwen

De weg die vrouwelijke kunstenaars hebben moeten afleggen om zich te ontdoen van het maatschappelijke keurslijf duurde zo’n 400 jaar. Lange tijd werden zij gezien als onnatuurlijk en aanmatigend. Zij werden geweerd van opleidingen en zelfstandig functioneren was vrijwel onmogelijk.Hun werk werd genegeerd en raakte grotendeels in de vergetelheid. 

Zelfportretten waren voor hen een middel om te laten zien dat zij serieus hun ambacht uitoefenden, talentvol waren en technisch niet onderdeden voor hun mannelijke collega’s. Maar, dat kon alleen strikt binnen bestaande conventies om hun goede naam en ‘deugdzaamheid’ niet te verliezen. De verrassende en innovatieve manieren die ze hebben bedacht om hun boodschap via hun zelfportretten in beeld brengen maakt het vrouwelijke zelfportret tot een heel eigen type.

Vanaf ca 1850, toen de meeste maatschappelijke barrières waren overwonnen werd het ook mogelijk om ‘the inner self’ nader te onderzoeken. Dat resulteerde o.a. in meer vrouw-gerelateerde thema’s in de zelfportretten.

Het onderwerp biedt meer dan genoeg stof voor een verrassende, afwisselende lezing!                               (foto: zelfportret Tamara de Lempicka 1926)
     

 


 
E-mail
Info