'Het verhaal achter het portret'
/


 

 Waarom een cursusprogramma over de portretschilderkunst?

Zijn portretten enkel maar afbeeldingen van historische, machtige of bekende personen die een plekje in een museum hebben gekregen, of schuilt er meer achter dit genre in de schilderkunst? Portretten blijken bij nadere kennismaking altijd meer te laten zien dan dat op het eerste gezicht lijkt. Er zit altijd wel 'een verhaal achter het portret'. Een verhaal over de afgebeelde persoon, over de maatschappij waarin hij of zij leefde en over de schilder die het  maakte. Door meer te weten over de geschiedenis van de portretkunst en door naar portretten te leren kijken gaat er een bijzondere wereld open; boeiend, kleurrijk en verrassend. Portretten zijn geschiedenis, kunst en cultuur in één.

'Het verhaal achter het portret' laat u kennis maken met portretschilders en portretgenres, met de functie van het portret en met de rol van de opdrachtgevers en de schilders. Ook wordt ingegaan op meerdere aspecten van de afbeelding zelf zoals compositie, techniek, kleurgebruik en symboliek. Dit alles aan de hand van veel voorbeelden.


Voor wie zijn de cursus, de workshop, lezingen en gastlessen bestemd

Cursus

 • Voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp en over basiskennis beschikt van de Europese geschiedenis
 • Voor (amateur)portretschilders ter aanvulling/opfrissing van kennis en als bron van inspiratie             
 • Voor leerling (portret) schilders als algemene achtergrondkennis             
 • Voor fotografen met affiniteit voor portretfotografie

Workshop

 • Voor individuele belangstellenden die kennis willen maken met het kijken naar portretten 
 • Voor individuele belangstellenden ter introductie op de cursus    
 • Voor museumclubs (max. 8 personen*)
 •  Als cultureel onderdeel voor bijv. een verjaardagsviering/jubileum of anderszins (max. ca 8 personen*). 

* Twee sessies per dag mogelijk

Lezingen en gastlessen

 • Historische verenigingen, 
 • Kunstkringen, 
 • Museumvrienden 
 • Museumclubs,
 • Organisaties van culturele excursies en reizen,
 • Vrouwenverenigingen,
 • ANBO,
 • (Amateur)schildergroepen,
 • Lions,
 • Middelbare scholen, 
 • Kunstopleidingen etc.


Aan het eind van de cursus, workshop of lezing kijkt u met andere ogen naar de vele soorten portretten in musea en daar buiten.

               
 

       

 

 
E-mail
Info