'Het verhaal achter het portret'
/


 

College: De zoektocht naar de onbekende schilder en de anonieme geportretteerde 

Wie is de schilder van dit portret en wie is eigenlijk de afgebeelde persoon? Talloze portretten zijn niet gesigneerd of de afgebeelde personen zijn onbekend. Hoe pakken kunsthistorici het probleem van toeschrijving en identificatie aan? Aan de hand van drie concrete voorbeelden wordt tijdens dit college (of verdiepende les) een kijkje genomen achter de schermen van de portretwetenschap.

Voor deze les is het aanbevolen Cursus I van 'Het verhaal achter het portret' te hebben gevolgd of reeds over kunsthistorische kennis te beschikken. 

Casus 1: een triptiek uit de vijftiende eeuw waarbij de identificatie van de opdrachtgevers en hun vele nazaten centraal staat.

Casus 1: Een triptiek uit de vijftiende eeuw waarbij de identificatie van de opdrachtgevers en hun vele nazaten centraal staat.

Casus 2: Een voorbeeld uit de zeventiende eeuwse Hollandse portretkunst waarbij naar de karakteristieken oftewel 'de hand van de meester' wordt gezocht en welke details daarbij van belang zijn

Casus 3: Elizabeth Bas veroorzaakte rond 1900 een opmerkelijke discussie: Is zij een Rembrandt, een Backer of een Bol? Een 'Meeningsverschil' waarbij de emoties hoog opliepen.

Het is mogelijk een aparte aanvraag te doen voor een eigen groep op een specifieke datum. 


 
E-mail
Info